Gextor Tienda WEB
Gextor Tienda WEB
replysa@replysa.com   921 436 881  

Tub. Agua y Acc.: Tub. pvc presion agua


Referencia Ud.
m.l.TUBO PVC PRES. 40 - 10 ATM. ENCOLAR F300108 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 50 - 10 ATM. ENCOLAR F300110 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 63 - 10 ATM. ENCOLAR F300112 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 75 - 10 ATM. ENCOLAR F300114 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 90 - 10 ATM. ENCOLAR F300116 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 110 - 10 ATM. ENCOLAR F300118 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 125 - 10 ATM. ENCOLAR F300120 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 140-10 ATM. ENCOLAR F300122 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 160-10 ATM. ENCOLAR F300123 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 200-10 ATM. ENCOLAR F300125 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 25 - 16 ATM. ENCOLAR F300204 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 32 - 16 ATM. ENCOLAR F300206 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 40 - 16 ATM. ENCOLAR F300208 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 50 - 16 ATM. ENCOLAR F300210 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 63 - 16 ATM. ENCOLAR F300212 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 75 - 16 ATM. ENCOLAR F300214 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 90 - 16 ATM. ENCOLAR F300216 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 110 - 16 ATM. ENCOLAR F300218 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 125 - 16 ATM. ENCOLAR F300220 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 140 - 16 ATM. ENCOLAR F300222 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 20 - 20 ATM. ENCOLAR F300302 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 110 - 20 ATM. ENCOLAR F300318 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 125 - 20 ATM. ENCOLAR F300320 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 63 - 10 ATM. JUNTA F301112 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 75 - 10 ATM. JUNTA F301114 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 90 - 10 ATM. JUNTA F301116 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 110 - 10 ATM. JUNTA F301118 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 125 - 10 ATM. JUNTA F301120 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 160 - 10 ATM. JUNTA F301124 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 200 - 10 ATM. JUNTA F301128 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 63 - 16 ATM. JUNTA F301212 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 75 - 16 ATM. JUNTA F301214 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 90 - 16 ATM. JUNTA F301216 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 110 - 16 ATM. JUNTA F301218 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 125 - 16 ATM. JUNTA F301220 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 200-16 ATM. JUNTA F301224 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 110 - 20 ATM. JUNTA F301318 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 125 - 20 ATM. JUNTA F301320 1
 
 
m.l.TUBO PVC PRES. 140-6 ATM. JUNTA F309999 1
 
 
MACHON MIXTO M. P.V.C. 75-3" F311101 1